Category Archives: Tuyển dụng

Chuyên viên phát triển/sáng tạo ý tưởng

I. Mô tả công việc Nghiên cứu và đánh giá thị trường để tìm ra các sản phẩm tốt , sản phẩm tiềm năng, sử dụng các mạng xã hội như facebook, twitter,… các công cụ từ khóa, trending. Tìm kiếm những ý tưởng thiết kế mới, độc đáo, sáng tạo để phát triển những […]